BRÄNSLEFÖRBRUKNING NP43 MED STANDARDMOTOR CUMMINS 230 HK QSB DIESEL.

RPM/VARVTAL         HASTIGHET/KNOP       FÖRBRUKN/ LIT/ TIMME.            NAUT.MIL./LITER

     1000                              5,4                                 3                                   3,0
     1200                              6,4                                 5                                   2,32
     1400                              7,0                                 6                                   1,94
    
     1600                              7,7                                 10                                 1,42
     1800                              8,2                                 15                                 0,99
     2000                              8,6                                 19                                 0,81
    
     2200                              9,5                                 26                                 0,66
     2400                            10,1                                 33                                 0,57
     2600                            10,7                                 42                                 0,46

 Alla siffror mätta på en ny NP43. Båten hade 3/4 fulla bränsle och vattentankar och lite personlig utrustning ombord vid mättillfället.
Reservation för felskrivningar eller ändringar.